Praktisk reisebok om vakre, spennende landskap i Nederland, historien, middelalderske byer og vannet overalt; 12 turer til fots, på sykkel og i båt, med ukjente opplevelser for skandinavere, enestående bilder, kart, opplysende oversikter, i lett og praktisk spiral innbinding.
Tror du at NEDERLAND er for   lite
trangt
lavt
vått
folksomt
og ikke er noe ferieland?

Millioner av turister besøker Nederland på grunn av den vakre og spennende byen Amsterdam, den fargerike tulipanblomstringen, det liberale levesettet, den imponerende havnen i Rotterdam og de lange sandstrendene. Det at Nederland også byr på andre overraskende sider er noe bare få kjenner til. Landskap som er enestående i verden og som står for en uforglemmelig opplevelse når du krysser dem til fots, på sykkel eller i kano:
• mudderflater på Vadeøyene
• krokete diker langs gamle elvefar
• strake poldere under havnivå
• historiske byporter, pakkhus og møller
• våtmarken i deltaet til landets to store elver
Tror du att HOLLAND är för     litet
trångt
lågt
vått
folktätt
och inte är något ferieland?

Milliontals turister besöker Holland på grund av den vackra och spännande staden Amsterdam, den färgrika tulpanblomningen, det liberala levnadssättet, den imponerande hamnen i Rotterdam och dom långa sandstränderna. Att Holland också bjuder på andra överraskande sidor är något som bara få känner till. Landskap som är enastående i världen och som står för en oförglömlig upplevelse när du korsar dem till fots, på cykel eller i kanot:
• mudderytor på vattöarna
• krokiga diken längs gamla flodfåror
• platta poldrar under havsnivå
• historiska stadsportar, packhus och kvarnar
• våtmarken i deltat av landets två stora floder
Tror du at Holland er for         lille
trangt
lavt
vådt
tæt befolket
og ikke er noget ferieland?

Millioner af turister besøger Holland på grund af den smukke og spændende by Amsterdam, den farverige tulipanblomstring, den liberale levemåde, den imponerende havn i Rotterdam og de lange sandstrande. Det at Holland også byder på andre overraskende sider er noget bare få kender til. Landskaber som er enestående i verden og som står for en uforglemmelig oplevelse når du krydser dem til fods, på cykel eller i kano:
• mudderstrømme på vadehavsøerne
• krogede diger langs gamle flodbredder
• flade poldere under havets overflade
• historiske byporte, pakhuse og møller
• vådområdet i landets to store floddeltaer
NEDERLAND: te klein
te krap
te laag
te nat
te vol
geen aantrekkelijk vakantieland …

Dat denken veel Scandinaviërs die in eigen land gewend zijn aan rust en ruimte. Als ze al naar Nederland komen, doen ze dat voor het culturele erfgoed van Amsterdam, de kleuren van de bollenvelden, de haven van Rotterdam, de brede stranden en het liberale leefklimaat. Dat dit lage landje aan zee ook een verrassend mooie natuur heeft, weten maar weinig mensen.
Unieke landschappen waarin het een genot is om te wandelen, te fietsen en te kanoën:
• kwelders, zandplaten en bijzondere luchten in het Waddengebied
• geometrisch aangelegde polders ónder de zeespiegel
• de grote rivieren met uiterwaarden en kronkelende dijken
• het Deltagebied met spectaculaire bruggen, dammen en sluizen
• oude poorten, pakhuizen én molens in historische stadjes

Over deze gebieden, zo anders dan de landschappen van Scandinavië, hebben Det Rijven en Geri de Boer een Noorstalige reisgids geschreven: Ut i Naturen i Nederland, op pad in de natuur in Nederland.
Bakgrunn


Det er ikke mange nordboere som finner på å tilbringe feriene sine i det lille Nederland. En lengre ferie ute i naturen er vel det siste som faller en inn når en tenker på at dette er Europas tettest bebodde og mest fjelløse rike. For de som har lyst på en aktiv ferie i særegne og vakre områder, er likevel landet verdt et flere dagers eller ukers besøk.

Utgangspunktet for denne guiden er: Hva er det Nederland har som Skandinavia ikke har og som ikke allerede er beskrevet i (de fleste) andre turistguider? Forfatterne konsentrerer seg framfor alt om det som ligger utendørs og som skal oppleves med litt fysisk anstrengelse. De har valgt fire forskjellige områder som er ganske typiske for Nederland: Vadeområdet, polderne, elvelandskapet og Deltaprosjektet.

Guiden er særlig ment for den som vil oppleve Nederlands mindre kjente attraksjoner og som har lyst til å gjøre det på en sportslig måte. Turene kan foretas enten til fots eller på sykkel. Ettersom Nederland består for en betydelig del av vann har vi også tatt med en kanotur.

Forfatterne håper at de med denne guiden kan pirre den foretaksomme, reiselystne og sportslige nordboers interesse til å foreta seg en annerledes ferie i det lille, tett befolkete, flate, men også vakre Nederland.
Bakgrund


Det är inte många nordbor som tillbringar sina ferier i det lilla Holland. En längre semester ute i naturen är väl det sista som faller en in när man betänker att detta är Europas tätast befolkade och mest fjällösa land. För dem som har lust till en aktiv semester i ovanliga och vackra områden är dock landet värt ett flera dagars eller veckors besök.

Utgångspunkt för denna guiden är: Vad har Holland som inte Skandinavien har och som inte redan är beskrivet i (de flesta) andra turistguiderna? Vi koncentrerar oss framför allt till det som ligger utomhus och som skall upplevas med lite fysisk ansträngning. Vi har valt fyra olika områden som är ganska typiska för Holland: vattområdena, poldrarna, flodlandskapet och Deltaprojektet.

Guiden är särksilt menad för den som vill uppleva Hollands mindre kända attraktioner och som vill göra det på ett sportigt sätt. Turerna kan företas antingen till fots eller på cykel. Eftersom Holland består av vatten till en stor del har vi också tagit med en kanottur.

Vi hoppas att vi med denna guiden kan fresta den företagsamme, reslystne och sportige nordbon att företa sig en annorlunda ferie i det lilla, tätt befolkade, platta men också vackra Holland.
Baggrund


Der er ikke mange nordboere som finder på at tilbringe deres ferie i det lille Holland. En længere ferie ude i naturen er vel det sidste som falder en ind når man tænker på at dette er Europas tættest beboede og fladeste rige. For dem som har lyst til en aktiv ferie i særegne og flotte områder, er landet alligevel et besøg værd, uanset om det er flere dage eller uger.

Udgangspunktet for denne guide er: hvad er det Holland har som Skandinavien ikke har og som ikke allerede er beskrevet i (de fleste) andre turistguider? Vi koncentrerer os fremfor alt om det som ligger udendørs og som skal opleves med lidt fysisk anstrengelse. Vi har valgt fire forskellige områder som er meget typiske for Holland: vadehavsområdet, polderne, flodlandskabet og Deltaprojektet.

Guiden er især egnet for dem som vil opleve Hollands mindre kendte attraktioner og som har lyst til at gøre det på en sportslig måde. Turene kan foretages enten til fods eller på cykel. Eftersom Holland består for en betydelig del af vand har vi også taget en kanotur med.

Vi håber at vi med denne guide kan vække den foretagsomme, rejseglade og sportslige nordboers interesse til at foretage sig en anderledes ferie i det lille, tæt befolkede, flade, men også smukke Holland.
Achtergrond


Er komen maar weinig Scandinaviërs op het idee in Nederland op vakantie te gaan. Een vakantie van meer dan een paar dagen buiten de Randstad is wel het laatste waar ze aan denken als het om het dichtstbevolkte en platste landje van Europa gaat. Maar voor mensen die van een actieve, natuurvakantie houden – en dat zijn veel Noren, Zweden en Denen– is Nederland juist alleszins een bezoek van wat langere duur waard.

De natuur in Noorwegen en Zweden is groots en wild, en zelfs in Denemarken is veel meer rust en ruimte dan in Nederland. Toch kent ons land enkele heel typerende landschappen, die de Scandinavische landen op hun beurt niet kennen. Die landschappen brengt deze gids in beeld: het Waddengebied, de polders, het rivierenlandschap en het Deltagebied. Daarbij ligt de nadruk vooral op actieve recreatie: je moet je een beetje inspannen om deze gebieden werkelijk te ervaren.
Ut i Naturen i Nederland is vooral bedoeld voor mensen die kennis willen maken met de minder bekende kanten van ons land, en die dat op een actieve manier willen doen. Er staan wandel- en fietstochten in, en zelfs een kanotocht – per slot van rekening bestaat Nederland voor een groot deel uit water.

De auteurs hopen zo de ondernemende, reislustige en sportieve Scandinaviër enthousiast te kunnen maken voor een andersoortige vakantie in het kleine, vlakke maar o zo mooie Nederland.
Innhold


Boka består av to deler.
Del 1 har to innledende kapitler - om nederlandsk historie og “folkekarakteren” – og fire kapitler som hvert beskriver et område som er ganske typisk for Nederland:
Vadeområdet
polderne
elvelandskapet
Deltaprosjektet
Hvert kapittel handler om områdets opphav og spesifikke kvaliteter, historiske forhold og viktige severdigheter.

Del 2 omfatter tolv turbeskrivelser. Alle fører gjennom de vakreste og mest interessante deler av de ovennevnte områdene.

Til hver tur finner du et kart og en kort karakteristikk og selvfølgelig en utførlig turbeskrivelse med noe bakgrunnsinformasjon og omtale av severdighetene underveis.
Alle områdene og turer kan nås med kollektivtrafikk. Ved turenes utgangspunkt kan det leies sykkel eller kano.
De to delene blir skilt av et kapittel med praktiske opplysninger om turistinformasjon, adresser, transport, egnede aktiviteter og mye annet en kan ha interesse for på stedet.

De grundige beskrivelsene og de mange fine bildene og kartene gjør boka til en spennende oppdagelsesreise gjennom Nederlands ukjente skjønnhet, uansett om en rekker å utføre turene.
Innehåll


Boken består av två delar.
Del 1 har två inledande kapitel – om nederländsk historia och ”folkkaraktären” – och fyra kapitel som var och ett beskriver ett område som är typiskt för Holland:
Vattområdet
poldrarna
flodlandskapet
Deltaprojektet
Varje kapitel handlar om områdets uppkomst och specifika kvaliteter, historiska förhållanden och viktiga sevärdheter.

Del 2 omfattar tolv turbeskrivningar. Alla går genom de vackraste och mest intressanta delarna av de ovannämnda områdena: Vadeöarna: 4, poldrarna: 3, älvlandskapet: 3 och deltaområdet: 2.
Till varje tur finns en karta och en kort karakteristik och förstås en utförlig turbeskrivning med lite bakgrundsinformation om sevärdheterna runtikring.

Alla områdena och turerna kan nås med kollektivtrafik. Vid turernas utgångspunkt finns cykel- och kanotuthyrning.

De två delarna skiljs åt av ett kapitel med praktiska upplysningar om turistinformation, adresser, transport till aktiviteterna och mycket annat som kan vara av intresse på stället.

Tack vare de intressanta beskrivningarna och de många fina fotografierna och kartorna lär läsarna av denna bok känna hollands okända skönhet även om man sedan inte har möjlighet att göra turerna.

Indhold


Bogen består af to dele.
Del 1 har to indledende kapitler - om hollandsk historie og “folkekarakter” – og fire kapitler som hvert beskriver et område som er ganske typisk for Holland:
vadehavsområdet
polderne
flodlandskabet
Deltaprojektet
Hvert kapitel handler om områdets oprindelse og specifikke kvaliteter, historiske forhold og vigtige seværdigheder.

Del 2 omfatter tolv turbeskrivelser. Alle fører gennem de smukkeste og mest interessante dele af ovennævnte områder.

Til hver tur finder man et kort og en kort beskrivelse og selvfølgelig en udførlig turbeskrivelse med baggrundsinformation og omtale af seværdighederne undervejs.
Alle områder og ture kan nås med offentlig transport. Ved turenes udgangspunkt kan der lejes cykler eller kano.
De to dele skilles ad af et kapitel med praktiske oplysninger om turistinformation, adresser, transport, egnede aktiviteter og meget andet som kan være af interesse på stedet.

Takket være de levende beskrivelser og de mange flotte billeder og kort kan læserne erhverve sig et nøje kendskab til Hollands ukendte skønhed, selvom de ikke når at foretage udflugterne.

Inhoud


Het boek bestaat uit twee delen.
Deel 1 bevat twee inleidende hoofdstukken – een over de geschiedenis en een over de 'volksaard' van Nederland – en vier hoofdstukken waarin landschappen worden beschreven die typerend zijn voor Nederland en niet of nauwelijks voorkomen in Scandinavië:
het waddengebied
de polders
het rivierenlandschap
het Deltagebied
Elk hoofdstuk gaat in op het ontstaan, de geschiedenis, de specifieke eigenschappen van het betreffende gebied en de belangrijkste bezienswaardigheden.

In deel 2 staan twaalf dagtochten beschreven – de meeste op het Nederlandse vervoermiddel bij uitstek: de fiets. Ze gaan door typerende delen van de gebieden.

Elke dagtocht wordt voorafgegaan door een korte karakteristiek en is voorzien van een duidelijke kaart. En natuurlijk is er een uitvoerige beschrijving van de hele tocht en de bezienswaardigheden onderweg, met allerlei achtergrondinformatie.

Alle startpunten zijn bereikbaar met het openbaar vervoer. Fiets of kano is te huur aan het begin van de tocht.

Tussen de beide delen van het boekje in is een hoofdstuk met praktische gegevens opgenomen: VVV-kantoren, bezienswaardigheden, speciale evenementen, plaatselijke specialiteiten, vervoer en wat nog meer van belang kan zijn.

Dankzij de boeiende beschrijvingen en de vele mooie foto’s en kaarten maken de lezers in deze gids diepgaand kennis met de onbekende schoonheid van Nederland, zelfs als ze niet aan de tochten toekomen.

Historie


De lave landene har vært bebodd i 50.000 år. Via romere, germanere og vikinger er landets historie beskrevet i middelalderen og gullalderen (17.århundre), da landet ble en kolonialmakt. Det 18. århundre begynte med fransketiden og endte med en industristat i et kongerike. Landet var utenfor første verdenskrig, men den andre hadde store følger. Det moderne Nederland har ingen kolonier lenger. Landet ligger sentralt i EU og har vært medlem siden begynnelsen. Befolkningen har på kort tid endret seg mye pga. stor innvandring.

tilbake til innhold
Historia


Lågländerna har varit bebodda i 50.000 år. Via romare, germaner och vikingar är landets historia beskriven från medeltiden och gulderan (17. århundradet), då landet blev en kolonialmakt. Det 18. århundradet började med fransktiden och slutade med en industristat i ett konungarike. Landet var utanför första världskriget men det andra hade svåra följder. Det moderna Holland har inga kolonier längre. Landet ligger centralt i EU och har varit medlem från begynnelsen. Befolkningen har på kort tid ändrat sig mycket p.g.a. stor invandring.

tillbaka till innehåll
Historie


Nederlandene har været beboet i 50.000 år. Via romere, germaner og vikinger er landets historie beskrevet i middelalderen og guldalderen (17. århundrede), da landet blev en kolonialmagt. Det 18. århundrede begyndte med fransk herredømme og endte med en industrialiseret stat i et kongerige. Landet deltog ikke i den første verdenskrig men den anden verdenskrig havde alvorlige følger. Det moderne Holland har ingen kolonier længere. Landet ligger centralt i EU og har været EU-medlem lige fra begyndelsen. Befolkningen har på kort tid ændret sig meget p.g.a. stor invandring.

tilbage til indholdet
Geschiedenis


De lage landen zijn al 50.000 jaar bewoond. Hun geschiedenis wordt beschreven vanaf de Romeinen, via de Germanen en de Vikingen in de middeleeuwen tot de Gouden Eeuw, toen Nederland een koloniale macht werd. De 18e eeuw begon met de Franse tijd en eindigde met een industriestaat in een koninkrijk. Nederland bleef buiten de Eerste Wereldoorlog, maar de Tweede had grote gevolgen. Het huidige Nederland heeft geen koloniën meer. Het is centraal gelegen in de EU en is daarvan lid geweest vanaf het begin. De bevolking is in korte tijd sterk veranderd door de aanhoudende immigrantenstroom.

terug naar inhoud
Typisk Nederlandsk


I Nederland bor folk 34 ganger tettere på hverandre enn i Norge, 24 ganger tettere enn i Sverige og 4 enn i Danmark. Landet tilhører verdens største mateksportører, men det er bare et par prosent av befolkningen som jobber i landbruket. Til tross for de korte avstandene finnes det så mange ulike dialekter at folk fra nord er helt uforståelig for landsmennene i sør og omvendt. Nederlenderne elsker det vanlige, frihet og sømmelighet. Toleransen har rot i historien, men pga. politiske drapshandlinger de siste årene er den kanskje på retur.

tilbake til innhold
Typiskt holländskt


I Holland är befolkningstätheten 34 gånger större än i Norge. För Sverige gäller 24 gånger och för Danmark 4 gånger. Landet tillhör världens största livsmedelsexportörer, men det är bara ett par procent av befolkningen som jobbar i lantbruket. Trots de korta avstånden finns det så många olika dialekter att folk från norr inte kan kommunicera med folk i söder på sin dialekt. Holländarna älskar enkelhet, frihet och anständighet. Toleransen rotar sig i historien, men på grund av politiska dråpshandlingar de senaste åren är den kanske på retur.

tillbaka till innehåll
Typisk hollandsk


I Holland er befolkningstætheden 34 gange større end i Norge, 24 gange større end i Sverige og 4 gange større end i Danmark. Landet tilhører verdens største madeksportører, men det er bare et par procent af befolkningen som arbejder i landbruget. Til trods for de korte afstande findes der så mange forskellige dialekter at folk fra nord er helt uforståelige for landsmændene i syden og omvendt. Hollænderne elsker det almindelige, frihed og anstændighed. Tolerancen har rod i historien, men p.g.a. politiske drabshandlinger i de sidste par år er den måske på retur.

tilbage til indholdet
Typisch Nederlands


Nederland is 34 keer zo dicht bevolkt als Noorwegen, 24 keer zo dicht als Zweden en 4 keer zo dicht als Denemarken. Het land behoort tot de belangrijkste exporteurs van voedsel ter wereld, terwijl slechts twee procent van de bevolking in de landbouw werkt. Ondanks de kleine afstanden zijn er zoveel verschillende dialecten dat de noorderlingen de zuiderlingen niet verstaan en omgekeerd. Nederlanders hebben een voorkeur voor het doodgewone, voor vrijheid en voor fatsoen. Het gedogen heeft historische wortels, maar vanwege de politieke moorden van de laatste jaren is die deugd onder druk komen te staan.

terug naar inhoud
Vadeområdet


Havet nord for Nederland ser ut som et vanlig hav ved flo, men ved fjære er det et landskap av gjørmete sand- og mudder­banker, grunne innsjøer og sterkt forgreinte renner. Millioner av fugl bruker området og sjeldne planter vokser på øyene. På vadeøyene finnes det ro, vidstrakte horisonter, praktfulle landskaper, men også en rik kulturell historie.

tilbake til innhold
Vattområdet


Havet norr om Holland ser ut som ett vanligt hav vid flod, men vid ebb är det ett landskap av leriga sand- och mudderbanker, grunda insjöar och starkt förgrenande vattendrag. Milliontals fåglar vistas i området och sällsynta plantor växer på öarna. På vattöarna finns det ro, vidsträckta horisonter, praktfulla landskap, men också en rik kulturell historia.

tillbaka till innehåll
Vadehavsområdet


Havet nord for Holland ser ud som et normalt hav ved flod, men ved ebbe er det et landskab af leragtige sand- og mudderbanker, lave indsøer og stærkt forgrenede vandløb. Millioner af fugle bruger området og der vokser sjældne planter på øerne. På vadehavsøerne er der ro, vidtstrakte horisonter, pragtfulde landskaber, men også en rig kulturhistorie.

tilbage til indholdet
Het Waddengebied


De zee benoorden het vaste land van Nederland ziet er bij vloed uit als een gewone zee, maar bij eb is het een landschap van modderige zand- en slijkbanken, ondiepe plassen en sterk vertakte slenken. Miljoenen vogels gebruiken het gebied en op de eilanden komen zeldzame planten voor. Op de waddeneilanden heerst rust. De horizon is er weids, het landschap prachtig en het gebied is rijk aan culturele geschiedenis.

terug naar inhoud
Polderne


Før i tiden besto halvparten av landet av myrsump. Men Nederlenderne fant opp vindmølla og klarte å tørrlegge sumpen.På den måten skapte de sitt eget land. Hvordan det gikk for seg og hvordan poldere som ligger under havnivå ser ut nå vises i boka.

tilbake til innhold
Poldrarna


Förr i tiden bestod halva delen av landet av myrsump. Men holländarna uppfann vindkvarnen och klarade av att torrlägga sumpen. På det sättet skapade de sitt eget land. Hur det gick till och hur poldrarna, som ligger under havsnivå, ser ut nu visas i boken.

tillbaka till innehåll
Polderne


Før i tiden bestod halvdelen af landet af mose. Men hollænderne fandt på vindmøllen og klarede at tørlægge mosen.På den måde skabte de deres eget land. Hvordan det gik til og hvordan polderne, som ligger under havets overflade, ser ud nu, vises i bogen.

tilbage til indholdet
De Polders


Ooit bestond half Nederland uit drassige gebieden. Maar de Nederlanders vonden de molen uit en maalden het moeras droog. Zo schiepen zij hun eigen land. Hoe dat in zijn werk ging en hoe de polders, die onder zeeniveau liggen, eruitzien is te lezen in dit hoofdstuk.

terug naar inhoud
Elvelandskapet


Landet mellom de store elvene Rhin og Maas og deres mange gamle leier og forbindelser hører til de eldste kulturlandskapene i Nederland. Vannet selv, men også kampen mot vannet som har foregått til alle tider, har etterlatt seg spor i landskapet. Her finnes også mange flotte historiske byer som blir beskrevet utførlig.

tilbake til innhold
Flodlandskapet


Landet mellan de stora floderna Rhen och Maas och deras många gamla leder och förbindelser hör till de äldsta kulturlandskapen i Holland. Vattnet själv, men också kampen mot vattnet som har pågått i alla tider har efterlämnat spår i landskapet. Här finns också många fina historiska städer som blir utförligt beskrivna.

tillbaka till innehåll
Flodlandskabet


Landet mellem de store floder Rhinen og Maas og deres mange gamle led og forbindelser hører til de ældste kulturlandskaber i Holland. Selve vandet, men også kampen mod vandet som har fundet sted i alle tider, har efterladt sig spor i landskabet. Her findes også mange flotte historiske byer som bliver udførligt beskrevet.

tilbage til indholdet
Het Rivierengebied


Het land tussen de grote rivieren Rijn en Maas en hun vele oude vaargeulen en verbindingen horen tot de oudste cultuurlandschappen van Nederland. Het water zelf, maar ook de eeuwige strijd tegen het water, hebben sporen achtergelaten in het landschap. Hier liggen ook talloze historische stadjes, die uitvoerig worden beschreven.

terug naar inhoud
Deltaprosjektet


Størsteparten av Nederland ligger fortsatt under havnivå. Store flommer foregikk minst en gang per århundre, siste gang i 1953. Dette skulle aldri skje igjen. Et ambisiøst prosjekt ble utarbeidet med sikte til å verne landet mot havet. Arbeidet startet i 1954 og sto ferdig i 1997.

tilbake til innhold
Deltaprojektet


Stordelen av Holland ligger fortsatt under havsnivå. Stora översvämningar har förekommit minst en gång per århundrade, senast 1953. Detta skulle aldrig ske igen! Ett ambitiöst projekt utarbetades med sikte att skydda landet mot havet. Arbetet startade 1954 och blev färdigt 1997.

tillbaka till innehåll
Deltaprojektet


Den største del af Holland ligger stadigvæk under havets overflade. Store oversvømmelser har fundet sted mindst en gang hvert århundrede, sidste gang i 1953. Det skulle aldrig ske igen. Et ambitiøst projekt blev udarbejdet sigtet mod at beskytte landet mod havet. Arbejdet begyndte i 1954 og blev færdigt i 1997.

tilbage til indholdet
Het Deltaplan


Het grootste deel van Nederland ligt nog altijd onder zeeniveau. Elke eeuw wordt het land wel getroffen door een grote overstroming, de laatste keer in 1953. Dit mocht nooit meer gebeuren. Een ambitieus project van bruggen, dammen en sluizen werd ontwikkeld en uitgevoerd met als doel het land voorgoed tegen de zee te beschermen. In 1954 werd met het werk begonnen; in 1997 was het voltooid.

terug naar inhoud
Turene


Vadeområdet
Turer på tre ulike Vadeøyer:
- tur 1: Texel - sykkeltur langs gammel kultur- naturgods
- tur 2: Terschelling - sykkel- og vandretur gjennom alle øyas landskapelige skatter
- tur 3: Schiermonnikoog til fots
- tur 4: Schiermonnikoog på sykkel

Polderne
Turer i forskjellige poldere:
- tur 5: Krimpener- og Alblasserwaard - sykkeltur i Zuid-Holland langs vakre byer, møller og ulike farvann
- tur 6: Beemster og Wijde Wormer - sykkeltur i Noord-Holland gjennom typisk polderland og gamle hvalfangstbyer
- tur 7: Waterland - sykkeltur nord for Amsterdam langs den tidligere Sørhavskyst og historiske trebygder

Elvelandskapet
Turer langs store og små elver:
- tur 8: Ooijpolder - sykkeltur helt øst i landet, der Rhinen renner inn i landet og naturenutvikling blir stimulert
- tur 9: Linge - sykkeltur langs den vakre lille Linge-elva gjennom fruktbare strøk
- tur 10: Biesbosch - kanotur gjennom det vakre deltaet i vest

Deltaprosjektet
- tur 11: Schouwen - sykkeltur over halvøya ved Deltaslusene langs vakker natur og interessante levninger
- tur 12: Middelburg - 2 vandreturer gjennom denne gamle historiske hovedstad til provinsen Zeeland

tilbake til innhold
Turerna


Vattområdet
Turer till tre olika vattöar:
- tur 1: Texel - cykeltur längs gamla kulturmarker
- tur 2: Terschelling - cykel- och vandringstur genom alla öns landskapsskatter
- tur 3: Schiermonnikoog till fots
- tur 4: Schiermonnikoog på cykel

Poldrarna
Turer på olika poldrar:
- tur 5: Krimpener- och Alblasserwaard - cykeltur i Zuid-Holland längs vackra byar, kvarnar och olika farvatten
- tur 6: Beemster och Wijde Wormer - cykeltur i Noord-Holland genom typiskt polderland och gamla valfångsbyar
- tur 7: Waterland - cykeltur norr om Amsterdam längs den tidigare södra kusten och historisk träbebyggelse

Flodlandskapet
Turer längs stora och små älvar:
- tur 8: Ooijpolder - cykeltur i östra landet, där Rhen rinner in i landet och naturutvecklingen blir stimulerad
- tur 9: Linge - cykeltur längs den vackra lilla Linge-floden genom fruktbara stråk
- tur 10: Biesbosch - kanottur genom det vackra deltat i väster

Deltaprojektet
- tur 11: Schouwen - cykeltur över halvön vid deltaslussarna längs med vacker natur och intressanta lämningar
- tur 12: Middelburg - 2 vandringsturer genom denna gamla historiska huvudstad till provinsen Zeeland

tillbaka till innehåll
Turene


Vadehavsområdet
Ture på tre forskellige Vadehavsøer:
- tur 1: Texel - cykeltur langs med gammel kultur- naturgods
- tur 2: Terschelling - cykel- og vandretur gennem alle øens landskabelige skatte
- tur 3: Schiermonnikoog til fods
- tur 4: Schiermonnikoog på cykel

Polderne
Ture i forskellige poldere:
- tur 5: Krimpener- og Alblasserwaard - cykeltur i Zuid-Holland langs med smukke byer, møller og forskellige farvande
- tur 6: Beemster og Wijde Wormer - cykeltur i Noord-Holland gennem typisk polderland og gamle hvalfangstbyer
- tur 7: Waterland - cykeltur nord for Amsterdam langs med den tidligere Sydhavskyst og historiske træbygninger

Flodlandskabet
Ture langs store og små floder:
- tur 8: Ooijpolder - cykeltur helt i landets østlige del, der hvor Rhinen løber ind i landet og naturudviklingen bliver stimuleret
- tur 9: Linge - cykeltur langs med den smukke lille Linge-flod gennem frugtbare striber land
- tur 10: Biesbosch - kanotur gennem det smukke floddelta i vesten

Deltaprojektet
- tur 11: Schouwen - cykeltur over halvøen ved Deltasluserne langs med smuk natur og interessante levninger
- tur 12: Middelburg - 2 vandreture gennem denne gamle historiske hovedstad i provinsen Zeeland

tilbage til indholdet
De Tochten


Het Waddengebied
Tochten op drie verschillende waddeneilanden:
- 1. Texel: fietstocht langs oud cultureel erfgoed door fraaie natuur
- 2. Terschelling: fiets- en wandeltocht langs alle landschappelijke juweeltjes van het eiland
- 3. Schiermonnikoog: wandeltocht door de wilde Oosterkwelder
- 4. Schiermonnikoog: op de fiets door het westelijk deel

De Polders
Tochten door verschillende polders:
- 5. Krimpener- en Alblasserwaard: fietstocht in Zuid-Holland langs mooie stadjes, molens en wateren
- 6. Beemster en Wijde Wormer: fietstocht in Noord-Holland door typisch polderland en langs oude walvisvaardersstadjes
- 7. Waterland: fietstocht ten noorden van Amsterdam langs de vroegere Zuiderzeekust en historische dorpen met houten huizen

Het Rivierengebied
Tochten langs grote en kleine rivieren:
- 8. Ooijpolder: fietstocht langs de Waal bij Nijmegen, waar de Rijn het land binnenstroomt en nieuwe natuurgebieden ontstaan
- 9. Linge: fietstocht langs het mooie riviertje in de fruitstreek
- 10. Biesbosch: kanotocht door de rivierendelta in het westen

Het Deltaproject
- 11. Schouwen: fietstocht over het schiereiland bij de Deltasluizen door fraaie natuur en interessante overblijfselen
- 12. Middelburg: twee wandelingen door het oude centrum van de historische hoofdstad van de provincie Zeeland

terug naar inhoud
Vadeområdet


Tur 1: Texel sykkeltur
Denne turen fører gjennom hele den gamle delen av Texel. Du ser De Hoge Berg, typiske sauebuer, jordvoller og et dike fra1600-tallet. Du lukter vadehavet og opplever skog og sanddyner. Du kan ta en avstikker innom naturreservatene De Muy og De Slufter. Oudeschilds pene havn, Den Hoorns pittoreske kirke og flere koselige landsbyer er tatt med i turen.

Tur 2: Terschelling sykkeltur fottur
Terschellingturen er veldig flott og avvekslende. Den byr på nesten alt øya har: poldermark, andebur, ulike dyneterreng, noe skog og enorme sandflater. Største opplevelsen få du i det europeiske naturreservatet De Boschplaat. Den utstrakte våtmarken krysser du fra vest til øst, delvis på sykkel, delvis til fots. Du får se nydannet vilt dyneområde på stranden og kjenne det typiske vademiljøet med sterke lukter og masse planter og fugler.

Tur 3: Schiermonnikoog fottur
Fotturen fører gjennom den ville og vakre våtmarken Oosterkwelder. Du krysser flere renner og dyneterrenget Kobbeduinen. Du opplever den vide vadefølelsen, der naturen går sin egen gang, og nyter den fantastiske utsikten fra dynetoppen Willemsduin. Maken til vidstrakt strand har du neppe sett.

Tur 4: Schiermonnikoog sykkeltur
Sykkelturen fører gjennom den vestlige delen av øya. Du kommer forbi øyas største vann med rikt fugleliv, det røde fyret, fint dyneterreng og litt skog før du når den vakre våtmarken med sine renner og den karakteristiske vadenaturen.


tilbake til turbeskrivelser
tilbake til innhold
Vattområdet


Tur 1: Texel cykeltur
Denna tur för genom hela Texels gamla del. Du ser De Hoge Berg, typiska fårhus, jordvallar och ett dike från 1600-talet. Du känner lukten av vatthavet och upplever skog och sanddyner. Du kan ta en avstickare in i naturreservaten De Muy och De Slufter. Oudeschilds fina hamn, Den Hoorns pitoreska kyrka och flera trivsamma byar är medtagna i turen.

Tur 2: Terschelling cykeltur fottur
Terschellingturen är väldigt fin och omväxlande. Den bygger på nästan allt ön har: poldermark, olika dynterränger, lite skog och enorma sandområden. Största upplevelsen får du i det europeiska naturreservatet De Boschplaat. Den utsträckta våtmarken korsar du från väster till öster, delvis på cykel, delvis till fots. Du får se nybildat dynområde på stranden och känna den typiska vattmiljön med starka dofter och många växter och fåglar.

Tur 3: Schiermonnikoog fottur
Fotturen för genom den vilda och vackra våtmarken Oosterkwelder. Du Korsar flera vattendrag och dynområdet Kobbeduinen. Du upplever den stora vattkänslan där naturen går sin egen gång och njuter av den fantastiska utsikten från dyntoppen Willemsduin. Maken till vidsträckt strand har du knappast sett.

Tur 4: Schiermonnikoog cykeltur
Cykelturen för genom öns västra del. Du kommer förbi öns största vatten med rikt fågelliv, den röda fyren, fin dynterräng och lite skog innan du når den vackra våtmarken med sina vattendrag och den karaktäristiska vattnaturen.


tillbaka till turbeskrivningar
tillbaka till innehåll
Vadehavsområdet


Tur 1: Texel cykeltur
Denne tur fører gennem hele Texels gamle del. Du ser De Hoge Berg, typiske fårefolde, jordvolde og et dige fra1600-tallet. Du lugter vadehavet og oplever skov og sandklitter. Du kan gøre en afstikker ind i naturreservaterne De Muy og De Slufter. Oudeschilds pæne havn, Den Hoorns pittoreske kirke og flere hyggelige landsbyer er taget med i turen.

Tur 2: Terschelling cykeltur fottur
Terschellingturen er meget flot og afvekslende. Den byder på næsten alt det som øen har at tilbyde: poldermark, andedamme, forskellige klitområder, noget skov og enorme sandflader. Den største oplevelse får du i det europæiske naturreservat De Boschplaat. Den udstrakte vådmark krydser du fra vest til øst, dels på cykel, dels til fods. Du får nydannet vildt klitområde på stranden at se og lærer det typiske vadehavsmiljø at kende med dets stærke lugte og masser af planter og fugle.

Tur 3: Schiermonnikoog fodtur
Fodturen fører gennem den vilde og smukke vådmark Oosterkwelder. Du krydser flere vandløb og klitområdet Kobbeduinen. Du oplever den enorme vadehavsfølelse, der hvor naturen gør hvad den vil, og nyder den fantastiske udsigt fra klittoppen Willemsduin. Magen til vidstrakt strand har du næppe set.

Tur 4: Schiermonnikoog cykeltur
Cykelturen fører gennem øens vestlige del. Du kommer forbi øens største vand med rigt fugleliv, det røde fyrtårn, fint klitområde og lidt skov før du når den smukke vådmark med sine floder og den karakteristiske vadehavsnatur.


tilbage til turbeskrivelserne
tilbage til indholdet
Waddengebied


Tocht 1: Texel fietstocht
Deze tocht voert door het oude deel van Texel. Je ziet De Hoge Berg, schapenboeten, tuinwallen en fietst over een dijk uit de 17e eeuw. Je ruikt de waddenzee en komt door duinen en bossen. Je kunt een ommetje maken naar de natuurreservaten Muy en Slufter. Ook de mooie haven van Oudeschild, het schilderachtige kerkje van Den Hoorn en een aantal knusse dorpen zijn opgenomen in de route.

Tocht 2: Terschelling fietstocht wandeltocht
De Terschellingse tocht is uitgesproken mooi en afwisselend. Hij voert langs vrijwel alles wat het eiland heeft: polderland, eendenkooien, verschillende duingebieden, wat bos en uitgestrekte zandvlakten. De indrukwekkendste ervaring is het Europees natuurreservaat De Boschplaat. Dit uitgestrekte natte gebied doorkruis je van west naar oost, gedeeltelijk op de fiets, gedeeltelijk te voet. Je krijgt nieuw gevormde duinen op het brede strand te zien en ervaart het typische waddenmilieu met zijn sterke geuren en enorme rijkdom aan planten en vogels.

Tocht 3: Schiermonnikoog wandeltocht
De wandeling voert door de wilde en prachtige natte Oosterkwelder. Je kruist verschillende slenken en de Kobbeduinen. Je beleeft het weidse waddengevoel, waar de natuur nog zijn eigen gang kan gaan. Je geniet van het schitterende uitzicht op de top van het Willemsduin. Zo een uitgestrekt strand als op Oost-Schiermonnikoog heb je zelden gezien.

Tocht 4: Schiermonnikoog fietstocht
De fietstocht voert door het westelijke deel van het eiland. Je komt langs het grootste meer, dat rijk aan vogels is, langs de rode vuurtoren, mooie duinen en een stukje bos voor je aankomt bij het prachtige kweldergebied met zijn slenken en prielen en de karakteristieke waddennatuur.

terug naar dagtochten
terug naar inhoud
Polderne


Tur 5: Krimpener- og Alblasserwaard sykkeltur
Denne sykkelturen er lengst og fører forbi massevis av severdigheter. Du starter i gullalderbyen Gouda og får se sølvbyen Schoonhoven og festningsbyen Nieuwpoort. På landet sykler du langs den idylliske åen Vlist og de verdensberømte vindmøllene i Kinderdijk. Og gjennom poldere, selvsagt.

Tur 6: Beemster og Wijde Wormer sykkeltur
På denne turen opplever du uendeligheten i de strake polderveiene. Du finner en gammel hvalfangstby, fort, gamle bondegårder, kirker og rådhus på veien. Du stikker innom ei godt bevart mølle og oppdager 1600-tallets ingeniørsgeni. Du får slappe av i et ferjehus. Innimellom ser du masse ulike typer vassdrag.

Tur 7: Waterland sykkeltur
Waterlandturen fører deg overraskende fort bort fra storbyen ut i det våte flate landskapet langs den tidligere Zuiderzee. Synspunktet er ofte ovenfra for den går på selve diket langs IJsselmeer. Du treffer på hyggelige små landsbyer, som tidligere var havnebyer. Du tar ulike ferjer og kommer forbi mange små fuglerike vann. Du blir sikkert sjarmert av øya Marken og den gamle byen Monnickendam. Selve Waterland var tidligere et myrlandskap som ble tørrlagt rundt året 1300 og er nå et naturreservat.


tilbake til turbeskrivelser
tilbake til innhold
Poldrarna


Tur 5: Krimpener- och Alblasserwaard cykeltur
Denna cykeltur är längst och för förbi massvis av sevärdheter. Du startar i guldålderstaden Gouda och får se silverstaden Schoonhoven och fästningsstaden Nieuwpoort. På landet cyklar du längs den idylliska ån Vlist och de världsberömda kvarnarna i Kinderdijk. Och förstås genom poldrarna.

Tur 6: Beemster och Wijde Wormer cykeltur
På denna tur upplever du oändligheten i de raka poldervägarna. Du finner en gammal valfångstby, fort, gamla bondgårdar, kyrkor och rådhus längs med vägen. Du går in i en väl bevarad kvarn och upptäcker 1600-talets ingenjörsgeni. Du får vila i ett färjhus . Dessemellan ser du många olika typer av vattendrag.

Tur 7: Waterland cykeltur
Waterlandturen för dig överraskande fort bort från storstaden ut i det våta platta landskapet längs den tidigare Zuiderzee. Sikten är ofta ovanifrån för turen går på själva vallen längs Ijsselmeer. Du kommer till fina små landsbyar, som tidigare var hamnbyar. Du tar olika färjor och kommer förbi många små fågelrika vatten. Du blir säkert charmerad av ön Marken och den gamla staden Monnickendam. Själva Waterland var tidigare ett myrlandskap som torrlades kring år 1300 och är nu ett naturreservat.


tillbaka till turbeskrivningar
tillbaka till innehåll
Polderne


Tur 5: Krimpener- og Alblasserwaard cykeltur
Denne cykeltur er den længste af turene og fører forbi masser af seværdigheder. Du starter i guldalderbyen Gouda og får sølvbyen Schoonhoven at se samt fæstningsbyen Nieuwpoort. På landet cykler du langs med den idylliske å Vlist og de verdensberømte vindmøller i Kinderdijk. Og gennem poldere, naturligvis.

Tur 6: Beemster og Wijde Wormer cykeltur
På denne tur oplever du uendeligheden i de lige polderveje. Du finder en gammel hvalfangstby, et fort, gamle bondegårde, kirker og et rådhus på vejen. Du går ind i en godt bevaret mølle og opdager 1600-tallets ingeniørgenialitet. Du kan slappe af i et færgeleje. Ind imellem ser du masser af forskellige slags vandløb.

Tur 7: Waterland cykeltur
Waterlandturen fører dig overraskende hurtigt bort fra storbyen ud i det våde flade landskab langs med den tidligere Zuiderzee. Udsigten er ofte ovenfra, fra selve diget langs med IJsselmeer. Du møder hyggelige små landsbyer, som tidligere var havnebyer. Du tager forskellige færger og kommer forbi mange små fuglerige vande. Du bliver sikkert charmeret af øen Marken og den gamle by Monnickendam. Selve Waterland var tidligere et moselandskab som blev tørlagt omkring år 1300 og er nu et naturreservat.


tilbage til turbeskrivelserne
tilbage til indholdet
Polders


Tocht 5: Krimpener- en Alblasserwaard fietstocht
Dit is de langste fietstocht van allemaal; hij voert langs velerlei bezienswaardigheden. De start is in Gouda, rijke stad uit de Gouden Eeuw. Eenmaal de stad uit fiets je door polderland, langs het riviertje Vlist en krijg je de zilverstad Schoonhoven en het vestingstadje Nieuwpoort te zien. Ook de wereldberoemde molens van Kinderdijk liggen op de route.

Tocht 6: Beemster en Wijde Wormer fietstocht
Op deze tocht ervaar je de oneindigheid van de kaarsrechte polderwegen. Je komt door een oud walvisvaardersstadje, langs forten, traditionele boerderijen, kerken en raadhuizen. Een bezoek aan een monumentale molen laat het vernuft van een 17e-eeuwse ingenieur zien. Je kunt pauzeren in een veerhuis. Onderweg fiets je door verschillende stroomgebieden.

Tocht 7: Waterland fietstocht
De Waterlandroute voert je verrassend snel de hoofdstad uit en het natte, vlakke landschap langs de vroegere Zuiderzee in. Je hebt groots uitzicht want het fietspad ligt bovenop de dijk langs het IJsselmeer. Je komt door gezellige, oude plaatsjes, die vroeger havenstadjes waren. Je neemt diverse pontjes en rijdt langs vogelrijke meertjes. Charmant zijn vooral het eiland Marken en het oude stadje Monnickendam. Waterland zelf was vroeger een moerasgebied, dat rond het jaar 1300 drooggelegd werd en nu natuurreservaat is.

terug naar dagtochten
terug naar inhoud
Elvelandskapet


Tur 8: Ooijpolder sykkeltur
Sykkelturen starter i landets eldste by Nijmegen, som ligger pent til. I Ooijpolder ser du mange tegn på naturens historie: gamle elvefar, sanddyner, oversvømte skogsholt og myr. Et pumpehus, forsvarsverk og teglsteinfabrikker er rester av menneskelige inngrep du treffer på. Den staselige elva Waal med sine transportskip er hele tiden i nærheten. Du krysser den to ganger med ferje. Ellers nyter du flere vakre naturområder som er rike på plante- og fuglearter.

Tur 9: Linge sykkeltur
På denne turen følger du den vakre, buktede elva Linge, som slynger seg gjennom Nederlands viktigste fruktområde. Om våren blomstrer trærne rikelig. Du sykler mest på elvediket, og får oppleve flotte gamle byer, fine dikehus med stråtak og mye vakker natur. Du treffer på en liten vekt fra 1920-tallet. Området er meget rikt på fugler, bl.a. gås og stork.

Tur 10: Biesbosch   padletur
Dette er den eneste padleturen. Du får oppdage det stille fine våtmarksområdet på selve vannet. Du padler over brede vann og små poller som bare kan nås med kano eller robåt. Landskapet er typisk nederlandsk med spesiell beplantning og mye fugl. Du får mulighet til å ta en fottur på noen av øyene underveis.


tilbake til turbeskrivelser
tilbake til innhold
Flodlandskapet


Tur 8: Ooijpolder cykeltur
Cykelturen startar i landets äldsta stad Nijmegen, som ligger vackert. I Ooijpolder ser du många täcken på naturens historia: gamla flodfåror, sanddyner, översvämmad skog och myrar. Ett pumphus, försvarsverk och tegelstensfabriker är rester av mänskliga ingrepp som du träffar på. Den ståtliga floden Waal med sina transportskepp är hela tiden i närheten. Du korsar den två gånger med färja. Du njuter av flera vackra naturområden som är rika på växt- och fågelliv.

Tur 9: Linge cykeltur
På denna tur följer du den vackra, kurviga floden Linge, som slingrar sig genom Hollands viktigaste fruktområde. På våren blommar träden yppigt. Du cyklar mest på flodvallen och får uppleva fina gamla byar, vallhus med stråtak och mycket vacker natur. Du träffar på en liten våg från 1920-talet. Området är mycket rikt på fåglar, bl.a. gås och stork.

Tur 10: Biesbosch   paddeltur
Detta är den enda paddelturen. Du får uppleva det stilla fina våtmarksområdet från själva vattnet. Du paddlar över breda vatten och små dammar som bara kan nås med kanot eller roddbåt. Landskapet är typiskt nederländskt med särskilda växter och mycket fågelliv. Du får möjlighet att ta en promenad på någon av öarna.


tillbaka till turbeskrivningar
tillbaka till innehåll
Flodlandskabet


Tur 8: Ooijpolder cykeltur
Cykelturen starter i landets ældste by Nijmegen, som ligger pænt. I Ooijpolder ser du mange tegn på naturens historie: gamle flodløb, sandklitter, oversvømmet skov og mose. Et pumpehus, forsvarsværk og teglstensfabrikker er rester af menneskelige indgreb som du træffer på. Den statelige flod Waal med sine transportskibe er hele tiden i nærheden. Du krydser den to gange med færge. Ellers nyder du flere smukke naturområder som er rige på plante- og fuglearter.

Tur 9: Linge cykeltur
På denne tur følger du den flotte, bugtede flod Linge, som slynger sig gennem Hollands vigtigste frugtområde. Om foråret blomstrer træerne rigeligt. Du cykler mest på floddiget, og oplever flotte gamle byer, fine digehuse med stråtag og meget smuk natur. Du træffer på en lille vejerbod fra 1920-tallet. Området er meget rigt på fugle, bl.a. gæs og storke.

Tur 10: Biesbosch   padletur
Dette er den eneste padletur. Du får lov til at opdage det stille smukke vådmarksområde på selve vandet. Du padler over brede vande og ser små øer som kun kan nås med kano eller robåd. Landskabet er typisk hollandsk med speciel beplantning og mange fugle. Du får mulighed for at tage en fodtur på nogle af øerne undervejs.


tilbage til turbeskrivelserne
tilbage til indholdet
Rivierengebied


Tocht 8: Ooijpolder fietstocht
Deze fietstocht start in de oudste stad van het land, Nijmegen, prachtig gelegen aan de Waal. In de Ooijpolder zie je vele tekens uit vroeger tijden in de natuur: oude rivierlopen, duinen, verdronken bosjes en moeras. Een pomphuis, verdedigingswerken en baksteenfabrieken zijn restanten van menselijke ingrepen onderweg. De statige rivier de Waal met zijn binnenvaartschepen is steeds dichtbij. Je steekt hem twee keer over met de pont. Verder doorkruis je meerdere malen natuurgebieden, die rijk zijn aan planten- en vogelsoorten.

Tocht 9: Linge fietstocht
Op deze tocht volg je de prachtige, bochtige rivier de Linge, die door de belangrijkste fruitstreek van Nederland slingert. In het voorjaar bloeien de bomen overdadig. Je fietst voornamelijk op de rivierdijk, en krijgt fraaie oude stadjes, authentieke dijkhuizen met rieten daken en veel natuur te zien. Je fietst langs een oud weeghuisje uit de jaren '20. Het is een vogelrijk gebied; ganzen en ooievaars zijn er o.a. waar te nemen.

Tocht 10: Biesbosch   kanotocht
Dit is de enige kanotocht. Het is een belevenis het stille, mooie 'wetland' vanaf het water te bekijken. Je peddelt over brede stromen en smalle kreken met bijzondere vegetatie en veel vogels. Je kunt onderweg ook op een van de eilandjes uitstappen voor een wandeling.

terug naar dagtochten
terug naar inhoud
Deltaprosjektet


Tur 11: Schouwen sykkeltur
På denne turen ser du hvor flomkatastrofen i 1953 laget det største hullet i Zeelands diker. Du opplever Oosterscheldes bredde og skjønnhet og kan ta deg en dukkert. Du besøker et tårn, der du kan se hele den tidligere øya Schouwen fra, og kommer forbi ei mølle, et slott og et fyr. Til slutt sykler du gjennom vakre sanddyner.

Tur 12: Middelburg fottur
Allerede i år 1000 var Middelburg en blomstrende bosetning med hytter rundt en 'borg'. Der borgen sto, ble det bygd et kloster på 1100-tallet, som senere vokste til et mektig abbedi. På 1800- og 1900-tallet var Middelburg Nederlands nest viktigste by pga. kolonihandelen. På tur A kommer du forbi monumenter fra alle tider, bl.a. det 89 m høye tårn 'Lange Jan' og rådhuset fra senmiddelalderen. Tur B fører deg langs minner om byens andre storhetstid som fine pakkhus og rike kjøpmannshus. Middelburg er også en moderne by, med masse butikker og koselige spisesteder.


tilbake til turbeskrivelser
tilbake til innhold
Deltaprojektet


Tur 11: Schouwen cykeltur
På denna tur ser du var översvämningskatastrofen 1953 slog som hårdast i Zeelands vallar. Du upplever Oosterscheldes bredd och skönhet och kan ta dig ett dopp. Du besöker ett torn, där du kan se hela den tidigare ön Schouwen och kommer förbi en kvarn, ett slott och en fyr. Till slut cyklar du genom vackra sanddyner.

Tur 12: Middelburg fottur
Redan år 1000 var Middelburg en blomstrande bosättning med stugor runt en borg. Där borgen stod byggdes på 1100-talet ett litet kloster, som senare växte och blev mäktigt. På 1800- och 1900-talet var Middelburg Hollands näst viktigaste stad p.g.a. kolonialhandeln. På tur A kommer du förbi monument från alla tider, bl.a. det 89 m höga tornet ”Lange Jan” och rådhuset från senmedeltiden. Tur B för dig längs minnen från stadens andra storhetstid, som fina packhus och rika köpmanshus. Middelburg är också en modern stad med många butiker och trevliga matställen.


tillbaka till turbeskrivningar
tillbaka till innehåll
Deltaprojektet


Tur 11: Schouwen cykeltur
På denne tur ser du hvor oversvømmelseskatastrofen i 1953 lavede det største hul i Zeelands diger. Du oplever Oosterscheldes udstrækning og skønhed og kan tage dig en dukkert. Du besøger et tårn, hvorfra du kan se hele den tidligere ø Schouwen, og kommer forbi en mølle, et slot og et fyrtårn. Til slut cykler du gennem flotte sandklitter.

Tur 12: Middelburg fodtur
Allerede i år 1000 var Middelburg en blomstrende bosættelse med hytter rundt omkring en 'borg'. Der hvor borgen stod, byggede man et kloster i 1100-tallet, som senere voksede ud til et mægtigt abbedi. På 1800- og 1900-tallet var Middelburg Hollands næstvigtigste by p.g.a. kolonihandelen. På tur A kommer du forbi monumenter fra alle tider, bl.a. det 89 m høje tårn 'Lange Jan' og rådhuset fra den sene middelalder. Tur B fører dig langs minder om byens anden storhedstid med for eksempel fine pakhuse og rige købmandshuse. Middelburg er også en moderne by, med masser af butikker og hyggelige spisesteder.


tilbage til turbeskrivelserne
tilbage til indholdet
Deltaproject


Tocht 11: Schouwen fietstocht
Tijdens deze tocht krijg je te zien waar de watersnoodramp van 1953 het grootste gat heeft geslagen in de Zeeuwse dijken. Je beleeft de uitgestrektheid en de schoonheid van de Oosterschelde en kunt ook een duik nemen onderweg. Je beklimt een toren waar je het hele vroegere eiland Schouwen kunt aanschouwen. De route voert verder langs een molen, een kasteel en een vuurtoren. Tot slot fiets je door een prachtig duingebied.

Tocht 12: Middelburg wandeltocht
Reeds in het jaar 1000 was Middelburg een bloeiende nederzetting van hutten rond een burcht. Waar de burcht had gestaan werd in de 11e eeuw een klooster gebouwd, dat later uitgroeide tot een machtige abdij. In de jaren 1800-1900 was Middelburg de tweede stad van Nederland vanwege de koloniale handel. Op tocht A kom je langs monumenten uit alle tijden, waaronder de 89 m hoge toren Lange Jan en het stadhuis uit de late middeleeuwen. Tocht B voert je langs herinneringen aan de tweede bloeiperiode van de stad, zoals pakhuizen en rijke koopmanshuizen. Middelburg heeft veel winkels en gezellige restaurants.

terug naar dagtochten
terug naar inhoud
Redaksjonelle medarbeidere


Forfatterne
Det Rijven og Geri de Boer har begge studert skandinaviske språk og litteratur ved universitetet i Amsterdam, med norsk som hovedfag. De har mye turerfaring ute i naturen, både i Norge, Sverige, Island, Svalbard og i Nederland.
Med denne guiden ønsker de å overbevise nordboerne at også Nederland har mer å by på enn vakre kanaler og blomsterløkmarker.
Forfatterne jobber begge to som tolker og oversettere. Det underviser også i akrobatikk. Opplysningene fås på hjemmesidene deres: www.stichtingstapel.nl og www.gerideboer.nl.

Formgiveren
Boka har fått sin form i nært samarbeid med formgiveren Nynke Kuipers. Hun er utdannet ved kunsthøyskolen i Groningen. Nynke er en mangesidig designer, som har hatt sitt eget grafiske studio i mange år. Gjennom arbeidet med boka har hun oppdaget overraskende og nye sider ved sitt eget land, sett fra turgåerens side.

Kartografen
Menno Faber er både som yrkesmessig kartograf og som ivrig natursportsmann alltid opptatt av spørsmålet: hvordan kan jeg fange dette landskapet i et kart så vakkert som mulig. Resultatene av hans arbeid kan ses i diverse atlaser, turguider og også i denne reiseboka. Alt som har å gjøre med kart og med orientering i Nederland kan du finne på hans side:
www.schaal10.nl.

Redaktionelle medarbetaren


Författarna
Det Rijven och Geri de Boer har bägge studerat skandinaviska språk och litteratur vid universitetet i Amsterdam, med norska som huvudfack. De har mycket turerfarenhet i naturen både i Norge, Sverige, Island, Svalbard och Holland.
Med denna guide önskar de att bevisa för nordborna att också Holland har mer att bjuda på än vackra kanaler och blomsterlökmarknader.
Båda författarna är verksamma som översättare. Det är dessutom också lärare i akrobatik. För mer information se deras websidor: www.stichtingstapel.nl och www.gerideboer.nl.

Formgivare
Boken har fått sin form i nära samarbete med formgivaren Nynke Kuipers. Hon är utbildad vid konsthögskolan i Groningen. Nynke är en mångsidig designer som har haft sin egen grafiska studio i många år. Boken har givit henne en ny känsla för sitt eget land från vandrarens sida, som sannerligen är överraskande.

Kartograf
Menno Faber är både som yrkesmässig kartograf och som ivrig naturälskare alltid upptagen med frågan: hur kan jag fånga detta landskap på en karta så vackert som möjligt. Resultatet av hans arbete kan ses i diverse atlaser, turguider och också i denna resebok. Allt som har att göra med kartor och med orientering i Holland kan du finna på hans sida:
www.schaal10.nl.

Redaktionelle medarbejdere


Forfatterne
Det Rijven og Geri de Boer har begge to læst skandinaviske sprog og litteratur ved Amsterdams Universitetet, med norsk som hovedfag. De har en stor erfaring med ture ude i naturen, både i Norge, Sverige, Island, Svalbard og i Holland.
Med denne guide ønsker de at overbevise nordboerne om at også Holland har mere at byde på end smukke kanaler og marker med blomsterløg.
Forfatterne arbejder begge to som oversættere. Foruden er Det også akrobatiklærer. Flere oplysninger fås på deres hjemmesider: www.stichtingstapel.nl og www.gerideboer.nl.

Formgiveren
Bogen har fået sin form i nært samarbejde med formgiveren Nynke Kuipers. Hun er uddannet ved kunsthøjskolen i Groningen. Nynke er en mangesidet designer, som har haft sit eget grafiske studie i mange år. Gennem arbejdet med bogen har hun opdaget overraskende og nye sider ved sit eget land, set fra turgængerens side.

Kartografen
Menno Faber er, både som professionel kartograf og som ivrig naturidrætsmand, altid optaget af spørgsmålet: hvordan kan jeg fange det her landskab i ét kort, så smukt som muligt. Resultaterne af hans arbejde kan ses i diverse atlasser, turistguider og også i denne rejsebog. Alt som har at gøre med kort og med orientering i Holland kan du finde på hans hjemmeside:
www.schaal10.nl.

Medewerkers


De auteurs
Det Rijven en Geri de Boer hebben allebei Scandinavische taal- en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, met Noors als hoofdvak. Beiden hebben veel gereisd in Noorwegen, Zweden, Denemarken, IJsland, Spitsbergen én Nederland. Ze hebben ook jarenlange ervaring met wandel- en fietstochten en weten als geen ander wat een goede reisgids aan informatie moet bieden. Met deze gids willen ze Scandinaviërs ervan overtuigen dat Nederland méér is dan alleen mooie grachten en bollenvelden.
De auteurs zijn beiden werkzaam als vertaler. Det is daarnaast ook docent acrobatiek. Voor meer informatie zie hun websites: www.stichtingstapel.nl en www.gerideboer.nl.

De vormgever
Nynke Kuipers is opgeleid aan de Kunstacademie in Groningen. Ze is een veelzijdig grafisch ontwerper met een eigen studio. Als wandelliefhebber heeft ze door het werken aan dit boekje nieuwe, verrassende kanten van haar eigen land ontdekt.

De cartograaf
Menno Faber is als beroepsmatig cartograaf én fanatiek buitensporter continu bezig met de vraag: hoe vang ik dit landschap zo mooi mogelijk in een kaartje. Resultaten van zijn werk zijn (onder andere) te zien in diverse atlassen, wandelgidsen en in deze gids. Voor alles op kaartengebied, van kaartjes op maat tot cursussen op het gebied van kaart, kompas en GPS en wandelingen in Nederland kan men bij hem terecht: www.schaal10.nl.

1 | 2 | 3 | 4


1 | 2 | 3 | 4


1 | 2 | 3 | 4


1 | 2 | 3 | 4

Pris og bestilling


Ut i Naturen i Nederland koster € 19,95 eks. porto.
Når du bestiller ti eller flere eksemplarer får du rabatt.

TILBUD FOR BESTILLING AV STORE ANTALL
100 – 249 eks.:       € 9,90 / NOK 95.- pr stk.
250 – 499 eks.:       € 8,90 / NOK 85.- pr stk.
500 – 1.000 eks:     € 7,50 / NOK 72.- pr stk.

Prisene er eksklusiv porto (og MVA i EF)

Forsendelsen til Skandinavia/Europa koster per adressat:
· 1 - 3 bøker: € 13

Forsendelsen innom Nederland koster per adressat:
· 1 bok: € 4
· 2 bøker: € 4
· 3 bøker: € 7

For å bestille boka Ut i Naturen i Nederland får du fylle ut et ordreskjema.
Når ordren er kommet fram får du automatisk beskjed via e-post.
Om du ikke får beskjed har du kanskje fylt ut feil e-postadresse.
Etter vi har tatt imot betalingen sender vi boka/bøkene.
Forsendelsen tar omtrent ei uke.

ORDRESKJEMA
Pris och beställning


Ut-i-naturen-i-Nederland kostar € 19.95 exkl. porto.
När du beställer tio eller flera exemplar får du rabatt.

TILBUD FOR BESTILLING AV STORE ANTALL
100 – 249 eks.:       € 9,90 / NOK 95.- pr stk.
250 – 499 eks.:       € 8,90 / NOK 85.- pr stk.
500 – 1.000 eks:     € 7,50 / NOK 72.- pr stk.

Prisene er eksklusiv porto (og MVA i EF)

Försändelse till Skandinavien/Europa kostar per adressat:
· 1 - 3 böcker: € 13

Försändelse inom Holland kostar per adressat:
· 1 bok: € 4
· 2 böcker: € 4
· 3 böcker: € 7

För att beställa boken fyller du i en order.
När ordern nått oss får du automatiskt bekräftelse via e-post.
Om du inte får bekräftelsen har du kanske skrivit fel e-adress.
När betalningen nått oss sänder vi boken/böckerna.
Det tar ca. 1 vecka.

BESTÄLLNINGSFORMULÄR
Pris og bestilling


Ut i Naturen i Nederland koster € 19,95 eks. porto.
Når du bestiller ti eller flere eksemplarer får du rabat.

TILBUD FOR BESTILLING AV STORE ANTALL
100 – 249 eks.:       € 9,90 / NOK 95.- pr stk.
250 – 499 eks.:       € 8,90 / NOK 85.- pr stk.
500 – 1.000 eks:     € 7,50 / NOK 72.- pr stk.

Prisene er eksklusiv porto (og MVA i EF)

Forsendelsen til Skandinavien/Europa koster per adressat:
· 1 - 3 bøger: € 13

Forsendelsen indenfor Holland koster per adressat:
· 1 bog: € 4
· 2 bøger: € 4
· 3 bøger: € 7

For at bestille bogen "Ut i Naturen i Nederland" skal du udfylde en bestillingsblanket.
Når din bestilling er kommet frem får du automatisk besked via e-mail.
Hvis du ikke får nogen besked har du måske udfyldt en forkert e-mail adresse.
Efter at vi har taget imod din betaling tilsender vi bogen/bøgerne.
Forsendelsen tager omkring en uge.

ORDRESEDDEL
Prijs en wijze van bestellen


Ut i Naturen i Nederland kost € 19,95 excl. verzendkosten.
Bij afname van tien of meer exemplaren zijn er interessante kortingen.

KORTINGSAANBIEDING VOOR GROTE BESTELLING
100 – 249 stuks:         € 9,90 / NOK 95.- per stuk
250 – 499 stuks:        € 8,90 / NOK 85.- per stuk
500 – 1.000 stuks:     € 7,50 / NOK 72.- per stuk

De prijzen zijn exclusief verzendkosten en BTW (in de EU).

Verzending naar Noorwegen, Zweden of Denemarken kost per geadresseerde:
· 1 - 3 boeken: € 13

Verzending in Nederland kost per geadresseerde:
· 1 boek € 4
· 2 boeken € 4
· 3 boeken € 7

Om het boek te bestellen vult u onderstaand bestelformulier in.
Als de bestelling is aangekomen krijgt u een automatische bevestiging per e-mail. Als u geen bevestiging ontvangt heeft u misschien een onjuist e-mailadres ingevuld. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen sturen wij u het boek/de boeken toe.
De verzending duurt ongeveer een week naar de Scandinavische landen en een of twee dagen naar een adres in Nederland.

BESTELFORMULIER
Ordreskjema


Du får automatisk beskjed via e-post når ordren er kommet fram.
Om du ikke får beskjed har du kanskje fylt ut feil e-postadresse.

Etter vi har tatt imot betalingen sender vi boka/bøkene.
Forsendelsen tar omtrent ei uke.


...
Navn
E-postadresse

Postadressen der bestillingen skal leveres:

Postadresse
Postnummer og by
Land

Telefonnummer

Antall bok/bøker du vil bestille

Please leave blank

Kommentarer
8 - 5 = ...


Beställningsformulär


När ordern nått oss får du automatiskt bekräftelse via e-post.
Om du inte får bekräftelsen har du kanske skrivit fel e-adress.

När betalningen nått oss sänder vi boken/böckerna.
Det tar ca. 1 vecka til de nordiska länderna och 1 eller 2 dagar til en adress i Holland.


...
Namn
E-postadress

Adressen dit böckerna skall skickas:

Gata och husnummer
Postnummer och stad
Land

Telefonnummer

Antal böcker du vill beställa

Please leave blank

Anmärkninger
8 - 5 = ...


Ordreseddel


Når din bestilling er kommet frem får du automatisk besked via e-mail.
Hvis du ikke får nogen besked har du måske udfyldt en forkert e-mail adresse.

Efter at vi har taget imod din betaling tilsender vi bogen/bøgerne.
Forsendelsen tager omkring en uge.


...
Navn
E-mail-adresse

Postadressen som bestillingen skal leveres til:

Gade og husnummer
Postnummer og by
Land

Telefonnummer

Antal bøger som du vil bestille

Please leave blank

Kommentarer
8 - 5 = ...


Bestelformulier


Als de bestelling is aangekomen krijgt u een automatische bevestiging per e-mail.
Als u geen bevestiging ontvangt heeft u misschien een onjuist e-mailadres ingevuld.

Zodra wij uw betaling hebben ontvangen sturen wij u het boek/de boeken toe.
De verzending duurt ongeveer een week naar de Scandinavische landen en een of twee dagen naar een adres in Nederland.


...
Naam
E-mailadres

Het adres waar de bestelling naartoe moet worden gestuurd:

Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Land

Telefoonnummer

Aantal boeken

Please leave blank

Opmerkingen
8 - 5 =


Bestelformulier TEST JK


Als de bestelling is aangekomen krijgt u een automatische bevestiging per e-mail.
Als u geen bevestiging ontvangt heeft u misschien een onjuist e-mailadres ingevuld.

Zodra wij uw betaling hebben ontvangen sturen wij u het boek/de boeken toe.
De verzending duurt ongeveer een week naar de Scandinavische landen en een of twee dagen naar een adres in Nederland.


...
Naam
E-mailadres

Het adres waar de bestelling naartoe moet worden gestuurd:

Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Land

Telefoonnummer

Aantal boeken

Please leave blank

Opmerkingen
8 - 5 =


Kontakt


For opplysninger og spørsmål kan du henvende deg til:

 

Bankkonto:
navn:     B. Rijven
adresse: Verversstraat 16B, 1011 JA Amsterdam, Nederland
bank:     ASN Bank, Postbus 93514, 2509 AM Den Haag
IBAN:     NL86 ASNB 0707 7809 69
BIC:       ASNBNL21

Kontakt


För frågor kan du vända dig till:

 

Bankkonto:
namn:   B. Rijven
adress: Verversstraat 16B, 1011 JA Amsterdam, Nederland
bank:    ASN Bank, Postbus 93514, 2509 AM Den Haag
IBAN:    NL86 ASNB 0707 7809 69
BIC:      ASNBNL21

Kontakt


Hvis du forlanger flere oplysninger eller har spørgsmål kan du henvende dig til:

 

Bankkonto:
navn:   B. Rijven
adresse: Verversstraat 16B, 1011 JA Amsterdam, Nederland
bank:    ASN Bank, Postbus 93514, 2509 AM Den Haag
IBAN:    NL86 ASNB 0707 7809 69
BIC:      ASNBNL21

Contact


Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij:

 

Bankgegevens:
naam:   B. Rijven
adres:   Verversstraat 16B, 1011 JA Amsterdam, Nederland
bank:    ASN Bank, Postbus 93514, 2509 AM Den Haag
IBAN:    NL86 ASNB 0707 7809 69
BIC:      ASNBNL21

omtale Aftenposten (Norge):


omtale Adventure World (Danmark):


reaksjonen Professor Petter Aaslestad:
"Kjære begge to,
for en fantastisk nydelig bok. Jeg kom akkurat inn av døren på kontoret i Trondheim, det ligger hauger av post. Men ingenting så nydelig som denne boken. Jeg har lyst til å legge alt annet til side, men må vente med å kikke videre til senere. Men jeg virkelig gleeeder meg. Tusen takk- jeg synes diktoversettelsen
er veldig fin - og man kommer i den rette stemning! Turistforeningens månedsblad burde anmelde denne ... (og sikkert mange andre)

Hilsen Petter
Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap NTNU"

reaksjonen Dag P. Pettersen:
"Jeg er veldig glad i boken og kan beskrive hvordan jeg bruker den.
Først må jeg si det var et godt påfunn å skrive en bok på norsk, den gir meg mange fine detaljer om folk og land gjennom århundrer. Jeg har lest boken flere ganger og er stadig tilbake for å friske opp i kunnskapen on Nederland.
Jeg plukket meg ut noen turer jeg måtte ta fordi de så så fristene ut. Foran hver tur leser jeg gjennom og prøver å huske detaljene før jeg drar ut. Jeg har selfølgelig med boken i sekken når jeg sykkler og passer på å ta mange fotografier som dokumenterer teksten i boken.
Under fotturen i Middelburg er beskrivelsene av husene, dørene samt de historiske beretningene veldig interesante.
En annen tur som jeg satte veldig stor pris på var Schiemonnikoog, Denne øyen er praktfull, jeg var der i 2 dager og fikk se og oppleve alt som beskrevet i boken. Må også legge til at været var meget bra de dagene jeg var der.
Min siste tur i høst var Waterland ruten. Denne var spennende med historiske beskrivelser om vakre hus og hvordan livet fungerte før kanalen ut mot Ijmunden ble anlagt. Øya Marken og båtturen til Volendam er spennende. Røkt ål og jenever på brygga i Volendam gjorde turen særdeles vellykket. Jeg var også her heldig med været.
Jeg bruker boken hele tiden og følger med hvor jeg er og leser beskrivelsene og lærer mye.
Det eneste jeg kan sette fingeren er at jeg bruker mye lengre tid på turene enn beskrevet, men det kan være at jeg stopper, leser underveis, tar bilder og lar inntrykkene synke inn.
Jeg har forstatt noen ugjorte turer igjen og det er turer jeg vil gjøre en gang til så jeg gleder meg til våren og sommeren.

Takk for en fin og lærerik bok.

Med hilsen

Dag P.
Daglig leder i Kongsberg Maritime i Nederland"
recension Aftenposten (Norge):


recension Adventure World (Danmark):


reaksjonen Professor Petter Aaslestad:
"Kjære begge to,
for en fantastisk nydelig bok. Jeg kom akkurat inn av døren på kontoret i Trondheim, det ligger hauger av post. Men ingenting så nydelig som denne boken. Jeg har lyst til å legge alt annet til side, men må vente med å kikke videre til senere. Men jeg virkelig gleeeder meg. Tusen takk- jeg synes diktoversettelsen
er veldig fin - og man kommer i den rette stemning! Turistforeningens månedsblad burde anmelde denne ... (og sikkert mange andre)

Hilsen Petter
Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap NTNU"

reaksjonen Dag P. Pettersen:
"Jeg er veldig glad i boken og kan beskrive hvordan jeg bruker den.
Først må jeg si det var et godt påfunn å skrive en bok på norsk, den gir meg mange fine detaljer om folk og land gjennom århundrer. Jeg har lest boken flere ganger og er stadig tilbake for å friske opp i kunnskapen on Nederland.
Jeg plukket meg ut noen turer jeg måtte ta fordi de så så fristene ut. Foran hver tur leser jeg gjennom og prøver å huske detaljene før jeg drar ut. Jeg har selfølgelig med boken i sekken når jeg sykkler og passer på å ta mange fotografier som dokumenterer teksten i boken.
Under fotturen i Middelburg er beskrivelsene av husene, dørene samt de historiske beretningene veldig interesante.
En annen tur som jeg satte veldig stor pris på var Schiemonnikoog, Denne øyen er praktfull, jeg var der i 2 dager og fikk se og oppleve alt som beskrevet i boken. Må også legge til at været var meget bra de dagene jeg var der.
Min siste tur i høst var Waterland ruten. Denne var spennende med historiske beskrivelser om vakre hus og hvordan livet fungerte før kanalen ut mot Ijmunden ble anlagt. Øya Marken og båtturen til Volendam er spennende. Røkt ål og jenever på brygga i Volendam gjorde turen særdeles vellykket. Jeg var også her heldig med været.
Jeg bruker boken hele tiden og følger med hvor jeg er og leser beskrivelsene og lærer mye.
Det eneste jeg kan sette fingeren er at jeg bruker mye lengre tid på turene enn beskrevet, men det kan være at jeg stopper, leser underveis, tar bilder og lar inntrykkene synke inn.
Jeg har forstatt noen ugjorte turer igjen og det er turer jeg vil gjøre en gang til så jeg gleder meg til våren og sommeren.

Takk for en fin og lærerik bok.

Med hilsen

Dag P.
Daglig leder i Kongsberg Maritime i Nederland"
anmeldelse Aftenposten (Norge):


anmeldelse Adventure World (Danmark):


respons Professor Petter Aaslestad:
"Kjære begge to,
for en fantastisk nydelig bok. Jeg kom akkurat inn av døren på kontoret i Trondheim, det ligger hauger av post. Men ingenting så nydelig som denne boken. Jeg har lyst til å legge alt annet til side, men må vente med å kikke videre til senere. Men jeg virkelig gleeeder meg. Tusen takk- jeg synes diktoversettelsen
er veldig fin - og man kommer i den rette stemning! Turistforeningens månedsblad burde anmelde denne ... (og sikkert mange andre)

Hilsen Petter
Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap NTNU"

respons Dag P. Pettersen:
"Jeg er veldig glad i boken og kan beskrive hvordan jeg bruker den.
Først må jeg si det var et godt påfunn å skrive en bok på norsk, den gir meg mange fine detaljer om folk og land gjennom århundrer. Jeg har lest boken flere ganger og er stadig tilbake for å friske opp i kunnskapen on Nederland.
Jeg plukket meg ut noen turer jeg måtte ta fordi de så så fristene ut. Foran hver tur leser jeg gjennom og prøver å huske detaljene før jeg drar ut. Jeg har selfølgelig med boken i sekken når jeg sykkler og passer på å ta mange fotografier som dokumenterer teksten i boken.
Under fotturen i Middelburg er beskrivelsene av husene, dørene samt de historiske beretningene veldig interesante.
En annen tur som jeg satte veldig stor pris på var Schiemonnikoog, Denne øyen er praktfull, jeg var der i 2 dager og fikk se og oppleve alt som beskrevet i boken. Må også legge til at været var meget bra de dagene jeg var der.
Min siste tur i høst var Waterland ruten. Denne var spennende med historiske beskrivelser om vakre hus og hvordan livet fungerte før kanalen ut mot Ijmunden ble anlagt. Øya Marken og båtturen til Volendam er spennende. Røkt ål og jenever på brygga i Volendam gjorde turen særdeles vellykket. Jeg var også her heldig med været.
Jeg bruker boken hele tiden og følger med hvor jeg er og leser beskrivelsene og lærer mye.
Det eneste jeg kan sette fingeren er at jeg bruker mye lengre tid på turene enn beskrevet, men det kan være at jeg stopper, leser underveis, tar bilder og lar inntrykkene synke inn.
Jeg har forstatt noen ugjorte turer igjen og det er turer jeg vil gjøre en gang til så jeg gleder meg til våren og sommeren.

Takk for en fin og lærerik bok.

Med hilsen

Dag P.
Daglig leder i Kongsberg Maritime i Nederland"
recensie Aftenposten (Noorwegen):


recensie Adventure World (Denemarken):


reactie Professor Petter Aaslestad:
"Kjære begge to,
for en fantastisk nydelig bok. Jeg kom akkurat inn av døren på kontoret i Trondheim, det ligger hauger av post. Men ingenting så nydelig som denne boken. Jeg har lyst til å legge alt annet til side, men må vente med å kikke videre til senere. Men jeg virkelig gleeeder meg. Tusen takk- jeg synes diktoversettelsen
er veldig fin - og man kommer i den rette stemning! Turistforeningens månedsblad burde anmelde denne ... (og sikkert mange andre)

Hilsen Petter
Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap NTNU"

reactie Dag P. Pettersen:
"Jeg er veldig glad i boken og kan beskrive hvordan jeg bruker den.
Først må jeg si det var et godt påfunn å skrive en bok på norsk, den gir meg mange fine detaljer om folk og land gjennom århundrer. Jeg har lest boken flere ganger og er stadig tilbake for å friske opp i kunnskapen on Nederland.
Jeg plukket meg ut noen turer jeg måtte ta fordi de så så fristene ut. Foran hver tur leser jeg gjennom og prøver å huske detaljene før jeg drar ut. Jeg har selfølgelig med boken i sekken når jeg sykkler og passer på å ta mange fotografier som dokumenterer teksten i boken.
Under fotturen i Middelburg er beskrivelsene av husene, dørene samt de historiske beretningene veldig interesante.
En annen tur som jeg satte veldig stor pris på var Schiemonnikoog, Denne øyen er praktfull, jeg var der i 2 dager og fikk se og oppleve alt som beskrevet i boken. Må også legge til at været var meget bra de dagene jeg var der.
Min siste tur i høst var Waterland ruten. Denne var spennende med historiske beskrivelser om vakre hus og hvordan livet fungerte før kanalen ut mot Ijmunden ble anlagt. Øya Marken og båtturen til Volendam er spennende. Røkt ål og jenever på brygga i Volendam gjorde turen særdeles vellykket. Jeg var også her heldig med været.
Jeg bruker boken hele tiden og følger med hvor jeg er og leser beskrivelsene og lærer mye.
Det eneste jeg kan sette fingeren er at jeg bruker mye lengre tid på turene enn beskrevet, men det kan være at jeg stopper, leser underveis, tar bilder og lar inntrykkene synke inn.
Jeg har forstatt noen ugjorte turer igjen og det er turer jeg vil gjøre en gang til så jeg gleder meg til våren og sommeren.

Takk for en fin og lærerik bok.

Med hilsen

Dag P.
Daglig leder i Kongsberg Maritime i Nederland"
Oppdatering


Rettelse i tur 7 Waterland, s. 116:
Under variant A står feil ferjetid over Holysloter Die.
Det skal være:
15. april-sep. lø/sø kl 9.30-17; i juli/aug. daglig
info: +31 20 4904612

Oppdatering


Rättelse i tur 7 Waterland, s. 116:
Under variant A står fel färjatid över Holysloter Die.
Det måste vara:
15. april-sep. lö/sö kl. 9.30-17; i juli/aug. daglig
info: +31 20 4904612

Opdatering


Rettelse i tur 7 Waterland, s. 116:
Under variant A står fejl færgetid over Holysloter Die.
Det må være:
15. april-sep. lø/sø kl 9.30-17; i juli/aug. daglig
info: +31 20 4904612

Site-update


Correctie in tocht 7 Waterland, p. 116:
Onder variant A staat een onjuiste veertijd over het Holysloter Die.
Het moet zijn:
15 april-sept. za/zo 9.30-17 u; in juli/aug. dagelijks
info: +31 20 4904612

Kolofon hjemmesiden


Grafisk formgivning
Nynke Kuipers BNO

Realisering
Tom Klinkhamer
Jim Klinkhamer
John Kessels

Tekster
Det Rijven og Geri de Boer

Bilder
Geri de Boer
Nienja Brouwer
Ronald van Dijk
Marja Driessens-Diessel
Anne Frank Stichting
Allerina Glenn Mac Larty
Annette Hiltermann
Heleen Jonkman
Jim Klinkhamer
Tom Klinkhamer
Mark Kuiper
Nynke Kuipers
Moosterbroek
Rijkswaterstaat Zeeland
Det Rijven
Ron Stehouwer
Sjors & Jennifer
Trance Mist
Typical Media
Lisa de Vreede

Produsent
Stichting Stapel

Kolofon hemsidan


Grafisk formgivning
Nynke Kuipers BNO

Utförande
Tom Klinkhamer
Jim Klinkhamer
John Kessels

Texter
Det Rijven och Geri de Boer

Svensk översättning
Bettina Westman

Bilder
Geri de Boer
Nienja Brouwer
Ronald van Dijk
Marja Driessens-Diessel
Anne Frank Stichting
Allerina Glenn Mac Larty
Annette Hiltermann
Heleen Jonkman
Jim Klinkhamer
Tom Klinkhamer
Mark Kuiper
Nynke Kuipers
Moosterbroek
Rijkswaterstaat Zeeland
Det Rijven
Ron Stehouwer
Sjors & Jennifer
Trance Mist
Typical Media
Lisa de Vreede

Producent
Stichting Stapel

Kolofon hjemmesiden


Grafisk formgivning
Nynke Kuipers BNO

Realisering
Tom Klinkhamer
Jim Klinkhamer
John Kessels

Tekster
Det Rijven og Geri de Boer

Dansk oversættelse
Lucille Lamaker

Billeder
Geri de Boer
Nienja Brouwer
Ronald van Dijk
Marja Driessens-Diessel
Anne Frank Stichting
Allerina Glenn Mac Larty
Annette Hiltermann
Heleen Jonkman
Jim Klinkhamer
Tom Klinkhamer
Mark Kuiper
Nynke Kuipers
Moosterbroek
Rijkswaterstaat Zeeland
Det Rijven
Ron Stehouwer
Sjors & Jennifer
Trance Mist
Typical Media
Lisa de Vreede

Producent
Stichting Stapel

Colofon website


Grafische vormgeving
Nynke Kuipers BNO

Realisatie
Tom Klinkhamer
Jim Klinkhamer
John Kessels

Teksten
Det Rijven og Geri de Boer

Foto's
Geri de Boer
Nienja Brouwer
Ronald van Dijk
Marja Driessens-Diessel
Anne Frank Stichting
Allerina Glenn Mac Larty
Annette Hiltermann
Heleen Jonkman
Jim Klinkhamer
Tom Klinkhamer
Mark Kuiper
Nynke Kuipers
Moosterbroek
Rijkswaterstaat Zeeland
Det Rijven
Ron Stehouwer
Sjors & Jennifer
Trance Mist
Typical Media
Lisa de Vreede

Producent
Stichting Stapel

Takk for bestilling.


Du får snart automatisk beskjed via e-post.
Om du ikke får beskjed har du kanskje fylt ut feil e-postadresse.
Ellers kan du ta kontakt med oss:
Tack for beställning.


Du får snabbt automatisk besked via e-post.
Om du inte får besked har du kanske skrivit fel e-adress.
Ellers kan du ta kontakt med oss:
Takk for bestilling.


Du får snart automatisk beskjed via e-post.
Om du ikke får beskjed har du kanskje fylt ut feil e-postadresse.
Ellers kan du ta kontakt med oss:
Bedankt voor uw bestelling.


U krijgt binnenkort een automatisch bericht per e-mail.
Als u geen bericht ontvangt heeft u misschien een fout in het e-mailadres ingetikt.
Anders kunt u contact met ons opnemen:
An error occured, please try again or send an emailDet Rijven & Geri de Boer

javascript:document.body.style.backgroundColor='rgb(209,199,187)';plaats_image('images/pris_bestilling.jpg','informatiebasis_top_image');plaats_tekst('pris_bestilling','informatiebasis_tekst_gedeelte_breed');plaats_thumb('pris');